Category: Παιδί

ΔΕΠ/Υ: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις

Προκειμένου να βοηθηθεί ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ μπορούν να
πραγματοποιηθούν και στο πλαίσιο του σχολείου ποικίλες παρεμβάσεις,
οι οποίες βέβαια, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του
εκάστοτε παιδιού. Για τον λόγο αυτόν, κρίνεται αναγκαία η στενή
συνεργασία του/της εκπαιδευτικού με τους γονείς και τον/την ειδικό που
το παρακολουθεί.

Το παιδί μου εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά… Πώς να το αντιμετωπίσω;

Με τον όρο «επιθετικότητα» αναφερόμαστε σε όλες εκείνες τις μορφές συμπεριφοράς, οι οποίες έχουν ως στόχο την πρόκληση ζημιών και τραυματισμών είτε προς το ίδιο το άτομο που ενεργεί, είτε προς αντικείμενα που υπάρχουν στο χώρο, είτε ακόμη, προς πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

«ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – από το βάβισμα στην παραγωγή λόγου»

Η προδιάθεση για την εκμάθηση της γλώσσας είναι ένας μηχανισμός ο οποίος αναπτύσσεται στα παιδιά από την στιγμή που θα γεννηθούν. Σύγχρονοι γλωσσολόγοι και αναπτυξιολόγοι όπως ο Chomsky θεωρούν ότι η κατάκτηση της μητρικής γλώσσας από ένα φυσιολογικό παιδί νομοτελειακά θα ακολουθήσει μια εξελικτική πορεία η όποια είναι προδιαγραμμένη.

Η απάντηση βρίσκεται μέσα στην ερώτηση…

Η απόκτηση γνώσεων δεν αρκεί. Πρέπει να κάνουμε το παιδί να μπορεί να εφαρμόζει τις γνώσεις που του δίνουμε. Υπάρχουν πολλές στρατηγικές, με τις οποίες μπορούμε ως παιδαγωγοί ή ως άτομα, τα οποία εμπλεκόμαστε στην εκπαίδευση των παιδιών να βοηθήσουμε στην βελτίωση των δεξιοτήτων που αφορούν την σκέψη τους.

Αγγίζοντας τον «γυάλινο κόσμο» της ΔΕΠ – Υ…

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), διεθνώς γνωστή ως Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) αποτελεί μία από τις πιο συχνές νευροβιολογικές διαταραχές που εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικία.

Πώς να αναπτύξω μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε μένα και στο παιδί μου;

Ο θεμέλιος λίθος των ανθρώπινων σχέσεων είναι η εμπιστοσύνη, αφού αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητας της σχέσης μας με τους άλλους. Μία από τις σημαντικότερες σχέσεις που υπάρχουν, είναι αυτή που αναπτύσσεται ανάμεσα στον γονέα και το παιδί.

Με ποιον τρόπο η οικογένεια επηρεάζει την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού;

Θεμελιακής σημασίας πρωτογενής ομάδα κοινωνικοποίησης είναι η οικογένεια του παιδιού, όπου κύριοι φορείς της είναι οι γονείς. Συγκεκριμένα, η κοινωνικοποίηση στα πλαίσια της οικογένειας ξεκινάει από την φροντίδα των γονιών για το παιδί και συντελείται στο πλαίσιο ποικίλων καταστάσεων που συμβαίνουν μέσα σε αυτή.

Ο ξεχωριστός κόσμος της δυσλεξίας και η θέση του σύγχρονου εκπαιδευτικού σε αυτόν…

Η δυσλεξία συνιστά μία ειδική διαταραχή του γραπτού λόγου, η οποία εμφανίζεται με επίμονο και συστηματικό τρόπο κατά την προσπάθεια ανάπτυξης δεξιοτήτων ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής. Έτσι, η συγκεκριμένη διαταραχή, ως μία μορφή ειδικής μαθησιακής δυσκολίας, δύναται να ανιχνευθεί σε παιδιά μέσω της παρατήρησης των ελλειμματικών γλωσσικών συμπεριφορών που διαρκώς εκδηλώνουν. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο διαφαίνεται η καθοριστική συμβολή του εκπαιδευτικού στο έργο της διάγνωσης, καθώς αυτός είναι ο πρώτος αποδέκτης του τακτικού γραπτού λόγου των παιδιών με δυσλεξία.

Πώς θα μάθει το παιδί μου να αγαπά το βιβλίο;

Το βιβλίο έχει τη δύναμη να μεταφέρει τον αναγνώστη του σε μέρη διαφορετικά, σε τόπους που υπάρχουν διάχυτες η μαγεία και η ελπίδα! Το παιδί ψυχαγωγείται ποιοτικά και απαλλάσσεται από το άγχος της καθημερινότητάς του.

Οι αυτοκτονίες παιδιών που οδήγησαν στη μελέτη του ”Σχολικού Εκφοβισμού”…

Κύρια και ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στον σχολικό εκφοβισμό και την επιθετική συμπεριφορά είναι ότι στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού παρατηρείται μια διαρκής,σχεδιασμένη και επαναλαμβανόμενη στοχοποίηση ενός ατόμου από συγκεκριμένο άτομο ή ομάδα ατόμων για συγκεκριμένους λόγους. Αντίθετα η επιθετική συμπεριφορά έχει να κάνει με το αυθόρμητο της αντίδρασης και όχι με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η επιθετική συμπεριφορά κάτω από κάποιες συνθήκες μπορεί να αποτελέσει εκφοβισμό.