Στο παρακάτω βίντεο υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση VOUCHER, καθώς και σημαντικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους δικαιούχους στην ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησής τους !!!

Απαραίτητα δικαιολογητικά που κάθε γονιός πρέπει να συγκεντρώσει:

1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο και μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα)

2) Εκκαθαριστικό σημείωμα (Ε1) της αιτούσας για το προηγούμενο έτος

3) Εκκαθαριστικό σημείωμα (Ε1) του εταίρου μέλους για το προηγούμενο έτος

4) Βεβαίωση εργοδότη με το είδος της απασχόλησης ή βεβαίωση ανεργίας

5) Άδεια διαμονής σε ισχύ

6) Αντίγραφο διαζευκτηρίου ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο  που να αναγράφει την επιμέλεια του παιδιού

7) Φωτοτυπία ταυτότητας και ΑΜΚΑ αιτούσας και παιδιών για τα οποία γίνεται η αίτηση***

 

 

*** Για τον ΑΜΚΑ των παιδιών χρειάζεται οποιοδήποτε σχετικό επίσημο έγγραφο που να τον πιστοποιεί (π.χ. αντίγραφο
από τα ατομικά στοιχεία ασφάλισης του ΕΦΚΑ όπου προκύπτει το ΑΜΚΑ των εξαρτώμενων
μελών, φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού κ.ο.κ)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ***

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση κωδικών taxis ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ, ενώ απαιτούνται και οι κωδικοί TAXIS του ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΛΟΥΣ για την ολοκλήρωση της αίτησης


*** Για πιο αναλυτικές πληροφορίες δείτε το σχετικό βίντεο παραπάνω ***

 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ VOUCHER