Ετικέτα: ΡΟΛΟΙ

Πώς το θεατρικό παιχνίδι ευνοεί την ανάπτυξη του παιδιού;

Το θεατρικό παιχνίδι δεν λειτουργεί απλά ως ένα μέσο της πνευματικής καλλιέργειας του παιδιού, αλλά λειτουργεί ως μια ‘’πόρτα’’ που μπορεί να το οδηγήσει σε ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης.