Ετικέτα: Πολλαπλή νοημοσύνη

Η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης κατά τη διδακτική πράξη

Η θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης δεν είναι µία παιδαγωγική προσέγγιση. Έχει όµως σηµαντικές επιδράσεις στο έργο πολλών εκπαιδευτικών ανά τον κόσµο. Καταρχήν βασίζεται στο παιδί ως σύνολο
παρά στην αξιολόγησή του από ένα σύνολο βαθµών.

Έλενα Ιωακείμ

10 Μαρτίου, 2021