Ετικέτα: αυτοάμυνα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ”ΦΥΛΑΤΤΩ” – PHYLATTO METHOD SELF DEFENCE

Η ελληνική μέθοδος αυτοάμυνας ”Φυλάττω” είναι έτσι δομημένη ώστε να δίνει γρήγορα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τεχνικές προσεκτικά προσαρμοσμένες ώστε να ταιριάζουν με την ηλικία, καθώς και τις φυσικές και πνευματικές ικανότητες του κάθε παιδιού, εκπαιδεύοντας κυρίως το ένστικτο!!!

ΝΤΟΡΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

31 Μαρτίου, 2020