Κατηγορία: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Πιστοποίηση του Προσωπικού μας στις Πρώτες Βοήθειες

Οι πρώτες βοήθειες αποτελούν μια κρίσιμη δεξιότητα που μπορεί να σώσει ζωές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ως εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι σε δομές που αφορούν στο παιδί, έχουμε μεγάλη ευθύνη για την ασφάλεια τους. Είναι πολύ σημαντικό να διαθέτουμε την κατάλληλη…

Κωνσταντίνα Δημητριάδου

22 Φεβρουαρίου, 2023