Κατηγορία: Αθλητισμός

Η κινητική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από αθλητικές δραστηριότητες

Παιδιά που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες παρουσιάζουν μεγαλύτερη κινητική ανάπτυξη σε σχέση με παιδιά που δεν συμμετέχουν σε παρόμοιες δραστηριότητες.

Ορφέας Μοσχόπουλος

22 Απριλίου, 2021