Ανάλυση των όρων ΣΑΧ/Ρουά, Ρουά Ματ, Πατ, Μικρό και Μεγάλο Ροκέ