Παραδοσιακά κάλαντα από Πελοπόννησο, Ικαρία, Πόντο και Μακεδονία