Η διατροφή που πρέπει να ακολουθούμε κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού